Pääministeri Anneli Jäättenmäki jättää eronpyynnön presidentti Tarja Haloselle. 

Pääministeri Jäätteenmäen ero

Kesäkuun 18. päivä 2003 eduskunnan täysistunnossa kuultiin pääministeri Anneli Jäätteenmäen ilmoitus Irak-keskustelun taustoista. Eduskunnan luottamus Suomen ensimmäiseen naispuoliseen pääministeriin loppui puheenvuoroon, josta kollektiiviseen muistiin ovat jääneet ”pyytämättä ja yllätyksenä” Jäätteenmäelle toimitetut muistiot:

"Antaessani Irak-vuotoa koskevan todistajalausunnon viranomaisille 11.6. kerroin, että nettisivuillani ja vaalikeskusteluissani esittämäni tiedot perustuivat Martti Manniselta faksilla saamiini kahteen niin sanottuun briefing-muistioon, joista toinen oli Mannisen kirjoittama ja toinen kooste, joka myöhemmin on ilmennyt koosteeksi ulkoministeriön Grosman-asiakirjasta. En ollut näitäkään muistioita pyytänyt, ja ne tulivat
minulle yllätyksenä. (Hälinää — Eduskunnasta: Valehtelija!) — En ollut pyytänyt, ja ne tulivat minulle yllätyksenä."

Eduskunnan kirjoittamattomien sääntöjen mukaan toista kansanedustajaa saatikka pääministeriä ei sovi edes välihuudossa kutsua valehtelijaksi. Keskustelu pääministerin ilmoituksesta jatkui eduskuntaryhmien puheenvuoroilla, jotka olivat keskustaa lukuun ottamatta kriittisiä. Vastauspuheenvuoroissaan Jäätteenmäki ei enää kyennyt palauttamaan menettämäänsä luottamusta. Ainoa edustaja, joka julkisessa keskustelussa ehdotti suorasukaisesti pääministerin eroa, oli perussuomalaisten Tony Halme.

Kulissien takana päähallituskumppani Sdp ilmoitti keskustan eduskuntaryhmälle menettäneensä luottamuksen pääministeri Jäätteenmäkeen. Ilmoitus tehtiin ryhmänjohtaja Jouni Backmanin kuuluisalla paperilapulla, jossa luki:

SDP ei voi enää jäädä odottamaan ratkaisuja ensi viikkoon.
Tänään tultava selvä ilmoitus pääministerin vaihtumisesta.
Eduskunta voitava kutsua koolle jo nyt ensi tiistaiksi.
Muuten kuten keskusteltu eli lyhyen kaavan mukaan vain pääministerivaihdos, ei muita muutoksia.

Pääministeri Jäätteenmäki jätti eroilmoituksensa tasavallan presidentille vielä samana päivänä tämän kesäasunnolla Kultarannassa. Presidentti Halonen on myöhemmin luonnehtinut hetkeä surulliseksi.

Kuva: Timo Jakonen / STT-Lehtikuva / Eduskunta