​​​​​​

SMP:n puheenjohtaja Veikko Vennamo nukkui eduskunnan käytävällä joulukuussa 1977.
 

Veikko Vennamo kannettiin ulos istuntosalista

​Kansanedustaja Veikko Vennamo pidätettiin kurinpitotoimenpiteenä määräajaksi istuntotyöstä muutamaan otteeseen vuosina 1972-74.

Toukokuun lopussa vuonna 1974 tilanne kärjistyi. Vennamo ei suostunut poistumaan täysistunnosta puhemiehen kehotuksesta. Istuntosalin lehterit tyhjennettiin ja Vennamo kannettiin ulos istuntosalista.

Näin tapahtumat tallentuivat täysistunnon pöytäkirjaan:

"Puhemies: Eduskunnan äsken tekemän päätöksen perusteella pyydän ed. V. Vennamoa jättämään istuntosalin.

Ed. V. Vennamo: Herra puhemies! Perustuslain vastaista päätöstä ei saa panna täytäntöön. Minä pidän kiinni kansanedustajien perusoikeuksista. Minua ei pystytä erottamaan eduskunnasta.

Kun ed. V. Vennamo ei poistu istuntosalista, lausuu

Puhemies: Istunto keskeytetään ja lehterit tyhjennetään välittömästi. Istuntoa jatketaan kymmenen minuutin kuluttua.

Täysistunto keskeytetään kello 15.23."

Kuva: Jorma Puusa / Lehtikuva