Seuraava suora verkkolähetys (seminaarit, julkiset kuulemiset)

Seuraavat lähetykset:

Sivistysvaliokunnan julkinen kuuleminen (HE 41/2018):
”Humanismia vai tekoälyä? Uupumusta vai oppimisen paloa? Näkökulmia lukiouudistukseen”

Eduskunnan sivistysvaliokunta järjestää lukiolain uudistamista koskevan julkisen kuulemisen keskiviikkona 23.5.2018 klo 11.30–13.30.

Valiokunnassa ovat kuultavina:
Puheenjohtaja, historian ja yhteiskuntaopin lehtori Eero Kitunen, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry
Tulevaisuuden tutkija RistoLinturi
Ma. tutkimuspäällikkö, VTT Elina Pekkarinen, Nuorisotutkimusseura ry
Tutkijatohtori Najat Ouakrim-Soivio
Puheenjohtaja Alvar Euro, Suomen Lukiolaisten Liitto
 
Kuulemista voi seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa https://dclive.fi/Eduskunta/SiV23052018
 

 

Tulevaisuusvaliokunta: Tutkittu tieto käyttöön: Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) ja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) hankkeiden julkinen kuuleminen tulevaisuusvaliokunnassa keskiviikkona 13.6.2018
klo 9.00–11.00

 

 

 

 


Aiemmat lähetykset:

Tulevaisuusvaliokunnan Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018-2037; Yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia. Raportin julkaisutilaisuuden tallenne nähtävissä 19.4. mennessä.

Talousvaliokunnan julkinen kuulemistilaisuus tiistaina 17.4.2018 klo 12.00 – 14.00 kansalaisaloitteesta liittyen vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamiseen (KAA 2/2018 vp).  Verkkolähetyksen tallenne on nähtävissä 18.4. alkaen  osoitteessa https://dclive.fi/Eduskunta/TaV17042018.


Eduskunnan verkkolähetysten tallenteet
Tilaisuuksien aineistoja