​​​​​​​​​​​​​Saavutettavuusseloste

Eduskunta haluaa taata kaikille yhdenvertaisen mahdollisuuden asioida sähköisissä palveluissaan ja on sitoutunut tekemään digipalvelunsa saavutettavaksi, kuten laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 määrää (linkki avautuu Finlex-sivustolle).​ Tämä seloste koskee eduskunnan verkkopalvelua (eduskunta.fi). Saavutettavuusseloste on laadittu 16.9.2020 ja sitä on päivitetty 30.3.2021. Palvelun saavutettavuuden on arvioinut kolmas osapuoli.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Palvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukainen, mutta sivusto täyttää suurimman osan kriittisistä saavutettavuusvaatimuksista.

Kaikkea sisältöä ei ole vielä ehditty muuttaa saavutettavaksi. Verkkopalveluiden saavutettavuuden parantaminen on ollut eduskunnassa osa verkkoviestinnän kokonaisvaltaista kehittämistä vuodesta 2019 lähtien. Saavutettavuuspuutteiden korjaaminen jatkuu ja on osa päivittäistä ylläpito- ja kehitystyötä myös tulevaisuudessa. 

Tiedostojen osalta teemme saavutettavuuskorjauksia sitä mukaa kun tiedostoja päivitetään, niiden suuresta määrästä johtuen. Koulutamme henkilöstöä tuottamaan sisältöä saavutettavasti ja seuraamme sivuston saavutettavuuden tilaa. Kehitämme verkkopalvelua yhdessä järjestelmätoimittajan ja saavutettavuusasiantuntijoiden kanssa.

​Ei-saavutettava sisältö

Kriittiset puutteet

 • ​​​Osa sivuston pdf -tiedostoista ei täytä saavutettavuusvaatimuksia. ​​(1.3.1 Informaatio ja suhteet) (1.4.1 Värien käyttö) (1.4.3 Kontrasti) (1.4.5. Tekstiä esittävät kuvat) (1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö) (2.4.2 Sivuotsikot​) (2.4.6 Otsikot ja nimilaput)

Vakavat puutteet

 • Linkkipolku ei ole näkyvissä sivuston kaikilla sivuilla, mikä hankaloittaa sivustolla navigoimista. (3.2.3 Johdonmukainen navigointi)
 • ​Sivustolla on kuvia, esimerkiksi kuvakkeita, joilta puuttuu vaihtoehtoinen teksti. (1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)​

Merkittävät puutteet

 • ​Sivustolla on linkkejä, jotka erottuvat vain värin perusteella ja toinen visuaalinen tehoste puuttuu. Tämä voi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi värisokeille käyttäjille. (1.4.1 Värien käyttö)
 • Sivuston värikontrasti ei ole kaikilta osin riittävä. Puutteita on ​osassa valtiopäiväasiakirjoja.​​ Riittämätön kontrasti tekstin ja taustan välillä voi aiheuttaa ongelmia näkövammaisille tai värisokeille käyttäjille, sekä myös monille muille käyttäjille. (1.4.3 Kontrasti (minimi)) 
 • Sivustolla on sisältöä, joka ei ole responsiivista ja saattaa peittää muuta sisältöä, jos sivun skaalausta pienennetään. Esimerkiksi Esitemateriaalit-sivun video ei skaalaudu, vaan peittää vasemman navigaation, mikä vaikeuttaa sisällön ymmärtämistä. (1.4.10 Responsiivisuus)
 • ​Sivuston hakukentän kohdistuselementti ei erotu visuaalisesti tarpeeksi selvästi taustasta, mikä voi aiheuttaa ongelmia värisokeille tai heikkonäköisille käyttäjille. (2.4.7 Näkyvä kohdistus)​​
 • Sivustolla on sivuja, joissa samaa linkkitekstiä käytetään linkeissä, jotka ohjaavat käyttäjän eri kohteisiin, mikä vaikeuttaa sivustolla navigointia. (2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))
 • Sivuston valikoissa on käytetty linkkejä painikkeiden sijaan, mikä on harhaanjohtavaa avustavan tekniikan käyttäjille. (4.1.2 Nimi, rooli, arvo).​

Vähäiset puutteet

 • ​Jos sivun tekstiä suurennetaan osa sivuston otsikoiden teksteistä saattaa katketa ja sivulle mahtumaton osa piilotetaan kolmen pisteen taakse. Otsikon tekstin saa näkyviin sitä klikkaamalla, mutta toiminto saattaa vaikeuttaa sisällön ymmärtämistä. (1.4.4 Tekstin koon muuttaminen) (3.1.4 Lyhenteet)
 • Näppäimistökäyttäjä ei pysty ohittamaan osalla sivuista Twitter-syötteitä, mikä hankaloittaa sivuston käyttöä. (2.4.1 Ohita lohkot)
 • ​​​Sisällön otsikkohierarkia ei ole johdonmukainen kaikilla sivuston sivuilla, mikä hankaloittaa avustavalla tekniikalla sisällön jäsentämistä. Sivustolla on myös muutamia sivuja, joista puuttuu kokonaan pääotsikko. (1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys) (2.4.6 Otsikot ja nimilaput)​
 • Sivustolla on käytetty ID-attribuutteja harhaanjohtavasti. Kaikki ID-attribuutit eivät ole yksilöllisiä. (4.1.1 Jäsentäminen)
 • Osasta sivuston linkkiteksteistä puuttuu maininta siitä, että linkistä latautuu tiedosto. Linkkiteksteissä ei ole myöskään ilmoitettu latautuvan tiedoston kokoa. (2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))
 • Tiedotteet-sivuilla​ on sivupohjassa turha aria-label teksti (sivun kuva), jonka ruudunlukija lukee, vaikka sivulla ei olisi käytetty kuvaa. (1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)

Suositukset

 • Jos sivuston tekstiä suurennetaan 400 %, teksti ei mahdu sivulle, mikä vaikeuttaa sisällön ymmärtämistä. (1.4.4 Tekstin koon muuttaminen).
 • Sivustolla on linkkejä, jotka aukeavat uuteen ikkunaan. Tästä ei ole kuitenkaan ilmoitettu linkkitekstistä, mikä saattaa olla harhaanjohtavaa etenkin ruudunlukijan käyttäjälle. (3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen)
 • Jos sivuston tekstin välistystä suurennetaan, alavalikon linkit eivät erotu selkeästi toisistaan. (Tekstin välistys 1.4.12). (1.4.8 Visuaalinen esitystapa)​

Muista järjestelmistä tulevat sisällöt

​Verkkopalvelussa julkaistaan muista järjestelmistä tuotuja sisältöjä, joiden saavutettavuuspuutteet ovat peräisin alkuperäisestä järjestelmästä. 

Valtioneuvoston tuottamat aineistot

Verkkosivuille julkaistaan valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmästä pdf-tiedostoja, jotka eivät ole täysin saavutettavia. Puutteet hankaloittavat käyttöä apuvälineillä. Tiedostoista puuttuu tekstivastineita, otsikoita ja kielimäärityksiä, ja niiden rakenteet ovat osin puutteellisia. Päätöksentekojärjestelmä uudistetaan elokuuhun 2021 mennessä, jolloin järjestelmän tuottama aineisto on saavutettavaa.​

Muut verkkopalvelut ja sosiaalinen media

Eduskunnan muiden verkkopalveluiden saavutettavuusselosteet on linkitetty kunkin palvelun alatunnisteeseen. Suorat linkit saavutettavuusselosteisiin alla:

Eduskunta pyrkii huomioimaan saavutettavuusvaatimukset eduskunnan kanslian ylläpitämien sosiaalisen median kanavien sisällössä kunkin kanavan tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. Ennen 23.9.2020 tuotetutun visuaalisen ja audiovisuaalisen materiaalin joukossa on myös sisältöjä, jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.


Palaute ja yhteystiedot

Sinulla on oikeus pyytää vaihtoehtoisia versioita sisällöstä, joka ei ole saavutettava. Voit pyytää vaihtoehtoisia versioita tai kysyä meiltä palvelun saavutettavuudesta palautelomakkeen kautta (linkistä​ aukeaa Webropol-lomake). Vastaamme palautteisiin ja kysymyksiin 14 vuorokauden kuluessa. Siinä tapauksessa, että emme pysty ratkaisemaan asiaa kahden viikon sisällä, otamme sinuun yhteyttä. Voimme ilmoituksesta jatkaa vastausaikaa enintään kahdella viikolla.

Täytäntöönpano

Mikäli pyyntöäsi ei vahvisteta tai käsitellä vaaditussa määräajassa, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle viranomaiselle:​

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Sivusto: saavutettavuusvaatimukset.fi

Sähköposti: saavutettavuus@avi.fi

Puhelin: +358 (0) 295 016 000