Seuraava täysistunto keskiviikkona 8. helmikuuta klo 14​

Äänestyksiä. Hallitus vastaa välikysymykseen julkisen talouden velkaantumisesta.

Seuraa istuntoa suorana verkkolähetyksenä​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Tiedotteet

 

 

Hallituksen esitys sähköhyvityksestä lähetekeskustelussahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Hallituksen-esitys-sahkohyvityksesta-lahetekeskustelussa.aspxHallituksen esitys sähköhyvityksestä lähetekeskustelussa7.2.2023 15.55.00
Eduskunta kävi lähetekeskustelun vuoden 2023 lisätalousarviostahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Eduskunta-kavi-lahetekeskustelun-vuoden-2023-lisatalousarviosta.aspxEduskunta kävi lähetekeskustelun vuoden 2023 lisätalousarviosta7.2.2023 15.35.00
Tulevaisuusvaliokunta kuulee nuoria tulevaisuusselonteosta 10.2.2023 klo 9-11 https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Tulevaisuusvaliokunta_kuulee_nuoria_tulevaisuusselonteosta_10.2.2023_klo_9-11-.aspxTulevaisuusvaliokunta kuulee nuoria tulevaisuusselonteosta 10.2.2023 klo 9-11 7.2.2023 10.00.00
Puhemiesvaltuuskunta vierailee Ranskassa 7.–8.2.https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puhemiesvaltuuskunta-vierailee-Ranskassa.aspxPuhemiesvaltuuskunta vierailee Ranskassa 7.–8.2.7.2.2023 7.50.00
Lähetekeskustelussa valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta Ukrainaa tukevaan operaatioonhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/lahetekeskustelussa-valtioneuvoston-selonteko-suomen-osallistumisesta-ukrainaa-tukevaan-operaatioon.aspxLähetekeskustelussa valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta Ukrainaa tukevaan operaatioon6.2.2023 16.05.00

Valtiopäiväasiat ja -asiakirjat

​​

Ajankohtaisten selontekojen eduskuntakäsittely​​​​

Eduskunta käsitteli kevään aikana kahta ajankohtaisselontekoa, jotka liittyivät turvallisuusympäristön muutokseen ja ulkopoliittiseen tilanteeseen. Eduskunta päätti 17.5. yhtyä valtioneuvoston kantaan, jonka mukaisesti Suomi hakee Pohjois-Atlantin liiton (North Atlantic Treaty Organisation, Nato) jäsenyyttä. Lisäksi eduskunta edellyttää, että se saa ajantasaisesti tietoa jäsenyyshakemuksen käsittelyn etenemisestä.

Lisätietoa ajankohtaisselontekojen eduskuntakäsittelystä​.

​​​​​​​​​​​​​​​

​Kansanedustajat​


Eduskunnassa on kaksisataa kansanedustajaa, jotka valitaan vaaleilla kerran neljässä vuodessa. Eduskunnassa edustajat kuuluvat eduskuntaryhmiin. Suomi on jaettu 13 vaalipiiriin maakuntajaon mukaisesti.

Täysistunnot


Täysistunnot lähetetään suorina verkkolähetyksinä eduskunnan verkkopalvelussa. Suullinen kyselytunti on aina torstaisin klo 16. Täysistunto on poliittisen keskustelun tärkeimpiä areenoja.

V​aliokunnat


Eduskunnan päätökset valmistellaan valiokunnissa. Eduskunnassa on 16 pysyvää erikoisvaliokuntaa ja erityisesti EU-asioita koordinoiva suuri valiokunta. Jokainen valiokunta käsittelee sitä vastaavan ministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita.

Valtion talousarvio​

Lisää tietoa valtion talousarviosta.

Eduskunta päättää budjetista.​​​

EU-asiat eduskunnassa​

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa.​

Kansainvälinen toiminta​

Kansanedustajat työskentelevät parlamenttien välisissä järjestöissä.​​​

Eduskunnan tehtävät​

Tutustu eduskunnan toimintaan ja eduskunnan keskeisiin tehtäviin.​

Puhemiehistö​

Lisää tietoa puhemiehistä.

Eduskunnan työtä johtavat eduskunnan​ puhemies sekä varapuhemiehet.​​​

Eduskunnan kirjasto

Lisää tietoa kirjastosta.

Tietoa eduskunnasta, oikeudesta ja yhteiskunnasta.

Lakien säätäminen

Parleu2019.fi

Eduskunnan tärkein t​ehtävä, lakien säätäminen, tap​ahtuu täysistunnossa.​​

​Ajankohtainen tietopaketti

Lisää tietoa tietopaketista.

Lakihankkeen tietopaketti: Postilain muuttaminen ja jakelutuki.​​

Avoin data​

Lisää tietoa Avoin data -palvelusta.

Palvelu sisältää valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2015. Palvelussa myös digitoidut valtiopäiväasiakirjat vuosilta 1907−2000.

Oppimat​eriaalit

Lisää tietoa oppimateriaaleista.

Eduskunta tukee demokratiakasvatusta tarjoamalla materiaaleja oppitunneil​le ja opetuksen suunnitteluun.​​​​

Opastetut kierrokset​

Lisää tietoa eduskunnan opastetuista kierroksista

Eduskunnassa järjestetään opastettuja vierailuja.​

Medialle

Lisää tietoa median työskentelystä eduskunnassa.

Tietoa ja ohjeita median edustajille eduskunnassa työskentelystä. Päivitetty 1.3.2022.​​