Käyttöehdot

  Käyttöehdot

  (päivitetty 28.11.2019) 

  Eduskunnan täysistuntojen verkkolähetysten kuvasignaalin sekä äänisignaalin käyttöoikeudet

  Verkkolähetysten käyttö (täysistuntolähetykset, eduskunnan tuottamat muut aineistot – mm. valiokuntien avoimet ja julkiset kuulemiset)

  Eduskunnan tuottaman kuvasignaalin ja äänisignaalin vapaa levitys ja käyttö ilman muokkausta. 

  Suoran lähetyksen kuvasignaalin tuottajana tulee mainita YLE silloin, kun Yleisradio toteuttaa suoran televisioinnin eduskunnan täysistunnosta. Muulloin kuvasignaalin tuottaja on eduskunta.   

  Eduskunnan tuottamiin täysistuntojen suoriin lähetyksiin sekä tallenteisiin saa myös luoda verkkolinkkejä vapaasti. Täysistuntojen verkkolähetysaineistoista saa tehdä vapaasti kopioita ja valmistaa kappaleita seuraavin ehdoin:

  • aineiston lähde on mainittu 
  • aineistoa ei ole muokattu tai muutettu eikä irrotettu asiayhteydestä 
  • aineiston yhteydessä ei saa käyttää eduskunnan tunnusmerkkiä, verkkolähetysten graafista ilmettä tai muita tekijänoikeuslain piiriin kuuluvia tunnuksia. Jos eduskunnan aineistoa on kopioitu sivulle, jossa on myös muuta aineistoa, sivulla ei saa luoda mielikuvaa, että eduskunta on hyväksynyt tämän muun aineiston tai muutoinkaan vastaa siitä.


  Eduskunnan verkkolähetysten kuva- ja äänisignaalin jakaminen (ns. upotuskoodit)

  Eduskunta on ottanut käyttöön uuden verkkolähetysten julkaisu- ja jakelukokonaisuuden, jonka tuottajana toimii Flik Media Group Oy.

  Alla ovat lisätiedot eri lähetystoimintojen upotuskoodeista: 

  Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys

  Alla on kuvattu Eduskunnan verkkolähetyksen upotuskoodien käyttö. Jokaisella verkkolähetyksellä on oma uniikki osoite (URL) jonka loppuosa on admin käyttäjän itse määriteltävissä (urlName).  Esimerkiksi https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/taysistunnot/taysistunto-181-2018 (verkkolähetykset portaali)

  Normaalien täysistuntojen kohdalla tämä osoitteen loppuosa (urlname) on ennustettavissa täysistunnon numeron ja vuoden perusteella seuraavasti:
  - Jos istunnon numero ja vuosi ovat tiedossa (esimerkissä numero 1 ja vuosi 2019), osoitteen muuttuva osa on muotoa taysistunto-1-2019

  Upotusohjeet (vain video)
  Upotuskoodi
  <div class="player-wrapper">
  <iframe src="//eduskunta.videosync.fi/taysistunto-181-2018/embed-video" allowfullscreen width="500" height="282" scrolling="no" allowfullscreen frameborder="0"></iframe>
   </div>

  Upotuskoodi responsiivisena
  Lisää upotuskoodin lisäksi sivulle <style> tag jossa säännöt playerin responsiivisuudelle 16:9 kuvasuhteessa.
  <style>
     .player-wrapper {
       position: relative;
       padding-bottom: 56.25%; /* 16:9 */
       height: 0;
     }
     .player-wrapper iframe {
       position: absolute;
       top: 0;
       left: 0;
       width: 100%;
       height: 100%;
     }
   </style>
  <div class="player-wrapper">
  <iframe src="//eduskunta.videosync.fi/taysistunto-181-2018/embed-video" allowfullscreen width="500" height="282" scrolling="no" allowfullscreen frameborder="0"></iframe>
   </div>

  Muita huomioita upotuskoodin käytöstä
  - Jos upotuskoodin ohella halutaan linkata normaalille katselusivulle on linkki muotoa https://eduskunta.videosync.fi/taysistunto-181-2018

  Ja täysistuntojen osalta
  https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/taysistunnot/taysistunto-181-2018
  - Ennen ja jälkeen liven upotuskoodi näyttää ns “hidden live” ja “hidden ondemand” tekstin, eli videotoistin itsessään on näkyvissä vain liven aikana ja tallenteen julkaisemisen jälkeen.

  Eduskunnan muut verkkolähetykset

  Muut verkkolähetykset, joissa mukana esitysaineistot
  Eduskunnan verkkolähetyksissä, kuten valiokuntien julkisissa kuulemisissa, voi olla mukana esitysaineistoja. Tällöin upotuskoodi näyttää videosoittimen lisäksi myös mahdolliset esitykseen lisätyt esitysmateriaalit.

  Upotuskoodi muodostuu manuaalisesti lähetysosoitteen mukaisesti. 

  Verkkolähetyksen osoitteen voi tarkastaa verkkolähetyssivulta, johon ennakkotieto tulevasta lähetyksestä sekä lähetyssivupohja on julkaistu.
  Eduskunnan verkkolähetyssivun osoite: https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/

  Seuraavassa upotuskoodin mallissa lähetysosoite on ainoa muuttuja koodissa on bolalttu urlName  joka on jokaiselle videolle uniikki.

  Upotusohjeet (esityksen upotus)
  Upotuskoodi:
  <iframe src="//eduskunta.videosync.fi/valiokunnan-julkinen-kuuleminen-21-06-2019?embed-view=1" allowfullscreen width="500" height="282" scrolling="no" allowfullscreen frameborder="0"></iframe>

  Upotuskoodi responsiivisena
  Vaihtoehto 1: CSS
  Lisää upotuskoodin lisäksi sivulle <style> tag jossa säännöt playerin responsiivisuudelle 16:9 kuvasuhteessa.
  HUOM: Jos kyseisessä esityksessä on käytössä esityskalvot eli kuvasuhde ei ole staattinen 16:9, täytyy käyttää vaihtoehtoa 2 (iframe-resizer).
  Upotuskoodi responsiivisena (css)
  <style>
     .player-wrapper {
       position: relative;
       padding-bottom: 56.25%; /* 16:9 */
       height: 0;
     }
     .player-wrapper iframe {
       position: absolute;
       top: 0;
       left: 0;
       width: 100%;
       height: 100%;
     }
   </style>
  <div class="player-wrapper">  
  <iframe src="//eduskunta.videosync.fi/ valiokunnan-julkinen-kuuleminen-21-06-2019?embed-view=1" allowfullscreen width="500" height="282" scrolling="no" allowfullscreen frameborder="0"></iframe>
   </div>
  Vaihtoehto 2: Iframe-resizer
  Upotuskoodista voidaan tehdä responsiviinen käyttäen iframe-resizer kirjastoa.
  Upotuskoodi iframe-resizer kirjaston kanssa
  <iframe src="//eduskunta.videosync.fi/valiokunnan-julkinen-kuuleminen-21-06-2019?embed-view=1" allowfullscreen width="500" height="282" scrolling="no" allowfullscreen frameborder="0"></iframe>
  <script type="text/javascript" src="//unpkg.com/iframe-resizer@4.1.1/js/iframeResizer.min.js"></script>
  Lisätietoja ja esimerkki iframe-resizerin käytöstä täällä
  http://getvideosync.com/examples/iframe-resizer/example/videosync-embed.html
  Muut verkkolähetykset, joissa vain video

  Seuraavassa upotuskoodin mallissa lähetysosoite on ainoa muuttuja koodissa on bolalttu urlName  joka on jokaiselle videolle uniikki.
  <iframe src="//eduskunta.videosync.fi/valiokunnan-julkinen-kuuleminen-21-06-2019/embed-video" allowfullscreen width="500" height="282" scrolling="no" allowfullscreen frameborder="0"></iframe>

  Yhteystiedot
  Lisäkysymykset ja palautteet:
  verkkolahetys@eduskunta.fi


  Eduskunnan internet-aineistojen käyttö

  Eduskunnan www-sivuilla oleva sisältö, niin teksti-, ja kuva- kuin äänimateriaalikin on tekijänoikeuslain suojaamaa.

  Tekijänoikeutta ei kuitenkaan ole tekijänoikeuslain mukaan:

  1) lakeihin ja asetuksiin;

  2) muihin Suomen säädöskokoelmasta annetun lain (188/2000) ja ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista annetun lain (189/2000) mukaan julkaistaviin päätöksiin, määräyksiin ja muihin asiakirjoihin;

  3) valtiosopimuksiin ja muihin vastaaviin kansainvälisiä velvoitteita sisältäviin asiakirjoihin;

  4) viranomaisen tai muun julkisen toimielimen päätöksiin ja lausumiin;

  5) viranomaisen tai muun julkisen toimielimen 1–4 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista tekemiin tai teettämiin käännöksiin.

  Verkkosivuilta löytyviä valtiopäiväasiakirjoja voi siten kopioida ja muokata edelleen vapaasti.


  Lisätiedot: Eduskuntatiedotus