Seuraava suora verkkolähetys (seminaarit, julkiset kuulemiset)

Seuraavat lähetykset: 

Eduskunta turvallisuuden tekijänä -keskustelutilaisuus 26.9. klo 8.30-10
Keskusteluissa on tarkoituksena luoda yhteinen tilannekuva laaja-alaisesti turvallisuudesta maassamme. Tavoitteena on myös tunnistaa uusia keinoja, jotka edistävät kansalaisten turvallisuutta.  Ensimmäisessä tilaisuudessa tarkastellaan mm. järjestäytynyttä rikollisuutta ja sen torjuntaa, terrorismin uhkaa sekä ääriajattelua ja syrjäytymisen torjuntaa edellä mainittujen uhkien torjumiseksi.

Tilaisuudesta on suora verkkolähetys. Lähetysosoite päivitetään myöhemmin.


Aiemmat lähetykset:

Eduskunnan verkkolähetysten tallenteet
Tilaisuuksien aineistoja