• Asiakirjat  HaVM 10/2001  LA 12/2000 
 • Äänestys 3 klo. 13.17 Istunto 81/15.06.2001 klo. 13.05

  Hallituksen esitys arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

  Ensimmäinen käsittely

  Valtiopäiväasia HE 197/1999 vp

  Äänestysasettelu: 1. lakiehdotus 5 §, miet./Jansson

  Jaa Ei Tyhjiä Poissa Yhteensä
  159 10 3 27 199
  • Kansanedustajittain
   Aho Esko /kesk Poissa
   Aho Hannu /kesk Jaa
   Aittoniemi Sulo /alk Jaa
   Akaan-Penttilä Eero /kok Poissa
   Ala-Nissilä Olavi /kesk Jaa
   Andersson Janina /vihr Jaa
   Anttila Sirkka-Liisa /kesk Poissa
   Anttila Ulla /vihr Jaa
   Antvuori Pirjo-Riitta /kok Tyhjää
   Aula Maria Kaisa /kesk Jaa
   Backman Jouni /sd Jaa
   Biaudet Eva /r Ei
   Brax Tuija /vihr Jaa
   Bremer Klaus /r Ei
   Dromberg Kaarina /kok Jaa
   Elo Mikko /sd Jaa
   Enestam Jan-Erik /r Ei
   Filatov Tarja /sd Jaa
   Forsius Merikukka /vihr Jaa
   Gestrin Christina /r Ei
   Granvik Nils-Anders /r Tyhjää
   Gustafsson Jukka /sd Jaa
   Haatainen Tuula /sd Poissa
   Harkimo Leena /kok Jaa
   Hassi Satu /vihr Jaa
   Heinonen Olli-Pekka /kok Jaa
   Hellberg Klaus /sd Jaa
   Helle Esko /vas Jaa
   Hemmilä Pertti /kok Jaa
   Hiltunen Leea /kd Jaa
   Hiltunen Rakel /sd Jaa
   Huotari Anne /vas Jaa
   Huovinen Susanna /sd Jaa
   Huutola Matti /vas Jaa
   Hyssälä Liisa /kesk Jaa
   Häkämies Jyri /kok Jaa
   Ihamäki Timo /kok Jaa
   Immonen Mikko /vas Jaa
   Isohookana-Asunmaa Tytti /kesk Poissa
   Itälä Ville /kok Jaa
   Jaakonsaari Liisa /sd Jaa
   Jansson Gunnar /r Ei
   Juurola Ulla /sd Jaa
   Jääskeläinen Jouko /kd Jaa
   Jäätteenmäki Anneli /kesk Poissa
   Kalli Timo /kesk Jaa
   Kallio Reijo /sd Jaa
   Kalliomäki Antti /sd Jaa
   Kallis Bjarne /kd Jaa
   Kanerva Erkki /sd Jaa
   Kanerva Ilkka /kok Jaa
   Kanerva Seppo /kok Poissa
   Kangas Matti /vas Jaa
   Kankaanniemi Toimi /kd Jaa
   Kantalainen Kari /kok Jaa
   Karhu Saara /sd Jaa
   Karjalainen Tapio /sd Jaa
   Karjula Kyösti /kesk Jaa
   Karpela Tanja /kesk Jaa
   Karpio Juha /kok Jaa
   Karttunen-Raiskio Marjukka /kok Jaa
   Katainen Jyrki /kok Jaa
   Kautto Tarja /sd Jaa
   Kekkonen Antero /sd Jaa
   Kemppainen Marja-Leena /kd Jaa
   Kerola Inkeri /kesk Jaa
   Keränen Niilo /kesk Poissa
   Kiljunen Kimmo /sd Jaa
   Kiviniemi Mari /kesk Jaa
   Kokkonen Paula /kok Jaa
   Komi Katri /kesk Poissa
   Korhonen Martti /vas Jaa
   Korhonen Riitta /kok Jaa
   Korkeaoja Juha /kesk Jaa
   Korteniemi Ossi /kesk Jaa
   Koski Valto /sd Jaa
   Koskinen Jari /kok Jaa
   Koskinen Johannes /sd Jaa
   Koskinen Marjaana /sd Jaa
   Krohn Irina /vihr Jaa
   Kuisma Risto /sd Jaa
   Kummola Kalervo /kok Jaa
   Kuoppa Mikko /vas Poissa
   Kuosmanen Pekka /kok Jaa
   Kurvinen Esko /kok Jaa
   Kähkönen Lauri /sd Poissa
   Kärkkäinen Kari /kd Jaa
   Kääriäinen Seppo /kesk Jaa
   Laakso Jaakko /vas Jaa
   Lahtela Esa /sd Jaa
   Lahtela Seppo /kesk Jaa
   Laitinen Reijo /sd Jaa
   Lapintie Annika /vas Jaa
   Laukkanen Markku /kesk Jaa
   Lax Henrik /r Ei
   Lehtimäki Jouni /kok Jaa
   Lehtomäki Paula /kesk Poissa
   Leppä Jari /kesk Jaa
   Leppänen Johannes /kesk Jaa
   Lindén Suvi /kok Jaa
   Lintilä Mika /kesk Jaa
   Lipponen Paavo /sd Poissa
   Luhtanen Leena /sd Jaa
   Lämsä Eero /kesk Jaa
   Löv Pehr /r Ei
   Manninen Hannes /kesk Jaa
   Markkula Markku /kok Jaa
   Markkula-Kivisilta Hanna /kok Jaa
   Mertjärvi Rauha-Maria /vihr Jaa
   Mikkola Jukka /sd Jaa
   Myllyniemi Kari /kesk Jaa
   Mähönen Raimo /sd Jaa
   Mäki-Hakola Pertti /kok Jaa
   Mölsä Tero /kesk Jaa
   Mönkäre Sinikka /sd Jaa
   Neittaanmäki Petri /kesk Jaa
   Nepponen Olli /kok Jaa
   Niinistö Sauli /kok Poissa
   Nordman Håkan /r Ei
   Nousiainen Pekka /kesk Jaa
   Nurmi Tuija /kok Jaa
   Oinonen Lauri /kesk Jaa
   Ojala Outi /vas Jaa
   Ojansuu Kirsi /vihr Jaa
   Olin Kalevi /sd Jaa
   Paasio Heli /sd Jaa
   Pekkarinen Mauri /kesk Jaa
   Peltomo Pirkko /sd Jaa
   Perho Maija /kok Jaa
   Pietikäinen Margareta /r Poissa
   Pietikäinen Sirpa /kok Tyhjää
   Piha Kirsi /kok Jaa
   Polvi Iivo /vas Jaa
   Prusti Riitta /sd Poissa
   Puhakka Osmo /kesk Jaa
   Puhjo Veijo /vas Jaa
   Puisto Virpa /sd Jaa
   Pulliainen Erkki /vihr Jaa
   Rahkonen Susanna /sd Jaa
   Rajamäki Kari /sd Jaa
   Ranta Jussi /sd Poissa
   Rantakangas Antti /kesk Jaa
   Ranta-Muotio Aulis /kesk Jaa
   Rask Maija /sd Jaa
   Rauhala Leena /kd Jaa
   Ravi Pekka /kok Jaa
   Rehula Juha /kesk Jaa
   Rosendahl Ola /r Ei
   Rossi Markku /kesk Jaa
   Ryynänen Mirja /kesk Jaa
   Räsänen Päivi /kd Jaa
   Rönni Tero /sd Jaa
   Saapunki Pauli /kesk Poissa
   Saarinen Matti /sd Jaa
   Salo Mauri /kesk Jaa
   Salo Petri /kok Jaa
   Sarkomaa Sari /kok Jaa
   Sasi Kimmo /kok Poissa
   Seivästö Ismo /kd Jaa
   Seppälä Arto /sd Jaa
   Seppälä Timo /kok Jaa
   Siimes Suvi-Anne /vas Poissa
   Sinnemäki Anni /vihr Jaa
   Sjöblom Juhani /kok Jaa
   Skinnari Jouko /sd Jaa
   Smeds Sakari /kd Jaa
   Soininvaara Osmo /vihr Poissa
   Stenius-Kaukonen Marjatta /vas Poissa
   Syvärinen Katja /vas Poissa
   Tahvanainen Säde /sd Jaa
   Taipale Ilkka /sd Jaa
   Takkula Hannu /kesk Jaa
   Tennilä Esko-Juhani /vas Poissa
   Tiura Marja /kok Poissa
   Tiuri Martti /kok Jaa
   Tiusanen Pentti /vas Jaa
   Tulonen Irja /kok Jaa
   Tuomioja Erkki /sd Poissa
   Turtiainen Pertti /vas Jaa
   Tykkyläinen Marja-Liisa /sd Jaa
   Uotila Kari /vas Jaa
   Urpilainen Kari /sd Jaa
   Vahasalo Raija /kok Jaa
   Wallin Harry /sd Jaa
   Valpas Unto /vas Jaa
   Vanhanen Matti /kesk Jaa
   Vehkaoja Marjatta /sd Jaa
   Vehviläinen Anu /kesk Poissa
   Wideroos Ulla-Maj /r Ei
   Vihriälä Jukka /kesk Jaa
   Viitanen Pia /sd Jaa
   Vilén Jari /kok Jaa
   Vilkuna Pekka /kesk Jaa
   Virén Lasse /kok Jaa
   Vistbacka Raimo /ps Jaa
   Vähänäkki Matti /sd Jaa
   Väistö Matti /kesk Jaa
   Ylä-Mononen Jaana /kesk Jaa
   Zyskowicz Ben /kok Jaa
  • Hallitusryhmät / Oppositioryhmät
   Jaa Ei Tyhjiä Poissa Yhteensä
   Hallitusryhmät 109 10 3 18 140
   Oppositioryhmät 50 0 0 9 59
  • Eduskuntaryhmittäin
   Jaa Ei Tyhjiä Poissa Yhteensä
   Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä 46 0 0 6 52
   Keskustan eduskuntaryhmä 38 0 0 9 47
   Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä 38 0 2 5 45
   Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä 15 0 0 5 20
   Ruotsalainen eduskuntaryhmä 0 10 1 1 12
   Vihreä eduskuntaryhmä 10 0 0 1 11
   Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä 10 0 0 0 10
   Perussuomalainen eduskuntaryhmä 1 0 0 0 1
   Alkiolainen keskustaryhmä 1 0 0 0 1
  • Sukupuolen mukaan
   Jaa Ei Tyhjiä Poissa Yhteensä
   Miehet 104 7 1 14 126
   Naiset 55 3 2 13 73
  • Vaalipiireittäin
   Jaa Ei Tyhjiä Poissa Yhteensä
   Helsingin vaalipiiri 10 2 1 7 20
   Uudenmaan vaalipiiri 25 3 0 4 32
   Varsinais-Suomen vaalipiiri 16 1 0 0 17
   Satakunnan vaalipiiri 9 0 0 1 10
   Hämeen vaalipiiri 11 0 1 1 13
   Pirkanmaan vaalipiiri 12 0 0 4 16
   Kymen vaalipiiri 11 0 0 1 12
   Mikkelin vaalipiiri 7 0 0 1 8
   Kuopion vaalipiiri 10 0 0 0 10
   Pohjois-Karjalan vaalipiiri 5 0 0 2 7
   Vaasan vaalipiiri 12 3 1 1 17
   Keski-Suomen vaalipiiri 10 0 0 0 10
   Oulun vaalipiiri 14 0 0 4 18
   Lapin vaalipiiri 7 0 0 1 8
   Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 0 1 0 0 1