HE 100/2002

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 100/2002

Hallituksen esitys eduskunnalle vapaarahoitteiseksi asumisoikeusjärjestelmäksi ja asumisoikeusjärjestelmän muuksi kehittämiseksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 16.12.2002

Lähetetty valtioneuvostolle: 04.02.2003

Lausumat

HE 100/2002 - Lausuma 1

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen valmistelevan ja antavan eduskunnalle pikaisesti ehdotukset verotuslainsäädännön muuttamisesta niin, että asumisoikeuksien lunastusrahastoon tehty rahastosiirto, jota varten on kerätty käyttövastiketta, määritellään omistajayhteisön pääomasijoitukseksi.

HE 100/2002 - Lausuma 2

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto muuttaa arava- ja korkotukilainojen lainaehdot nykyistä paremmin rahamarkkinoiden muutoksia vastaaviksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
05.12.2002

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 20/2002 vp

Pvm

04.02.2003

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 227/2002 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Valmistunut

10.06.2004

Mietintö / Lausunto

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 20/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Valmistunut

31.05.2005

Mietintö / Lausunto

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 20/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Valmistunut

13.06.2006

Mietintö / Lausunto

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 25/2006 vp

​​​​