EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 100/2006

Hallituksen esitys eduskunnalle polttoturpeen ja sillä tuotetun sähkön toimitusvarmuuden turvaamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 16.01.2007

Lähetetty valtioneuvostolle: 16.02.2007

Lausumat

HE 100/2006 - Lausuma 1

Valiokunta: Talousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää muista EU-maista ja polttoturpeen syöttötariffista lauhdutusvoimalaitoksissa saatujen kokemusten perusteella tariffien laajentamista uusiutuviin energialähteisiin.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
12.12.2006

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 23/2006 vp

Pvm

16.02.2007

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 255/2006 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp