EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 100/2009

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 26.02.2010

Lähetetty valtioneuvostolle: 10.03.2010

Lausumat

HE 100/2009 - Lausuma 1

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ennakkovalvonnan keventämishankkeessaan ryhtyy myös toimenpiteisiin ympäristönsuojelun jälkivalvonnan tehostamiseksi selvittämällä valvontamaksun käyttöönottamista ja jälkivalvonnan sisällöllistä kehittämistä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
11.02.2010

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 1/2010 vp

Pvm

10.03.2010

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 6/2010 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp