HE 102/2008

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 102/2008

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 15.12.2008

Lähetetty valtioneuvostolle: 19.12.2008

Lausumat

HE 102/2008 - Lausuma 1

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää kaupunkiseutujen suunnittelutarpeiden korostuessa ja kuntarakenteen kehittyessä kaavajärjestelmän kehittämistarpeita liittyen maakuntakaavan ja yhteisen yleiskaavan suhteeseen kuntien yleiskaavoituksen ohjaamisessa sekä yhteistä yleiskaavaa koskevan päätöksentekomenettelyn kehittämiseen siten, että yhteinen yleiskaava voitaisiin hyväksyä myös kuntien erillisin päätöksin.

HE 102/2008 - Lausuma 2

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus edistää uusiutuvan energian käyttöä kaukolämmön tuotannossa.

HE 102/2008 - Lausuma 3

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa valituslupajärjestelmän toimivuutta sekä vaikutusta kaavoituksen nopeutumiseen ja oikeusturvan toteutumiseen.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
05.12.2008

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 13/2008 vp

Pvm

19.12.2008

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 202/2008 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Valmistunut

08.05.2009

Mietintö / Lausunto

Valtiovarainvaliokunnan lausunto VaVL 10/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Valmistunut

30.06.2011

Mietintö / Lausunto

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp

Valmistunut

22.05.2012

Mietintö / Lausunto

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 8/2012 vp