EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 102/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 04.11.2014

Lähetetty valtioneuvostolle: 07.11.2014

Lausumat

HE 102/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Ulkoasiainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että ulkoasiainministeriö seuraa ja arvioi konsulipalvelulain muutoksen toimeenpanoa ja palvelujen saantia edellä todettujen vaikuttavuusarviointiin liittyvien epävarmuuksien vuoksi ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin palvelujen varmistamiseksi. Lainsäädännön toimivuudesta ja vaikutuksista tulee antaa ulkoasiainvaliokunnalle selvitys vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
21.10.2014

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 12/2014 vp

Pvm

07.11.2014

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 129/2014 vp