EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 103/2013

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 11.12.2013

Lähetetty valtioneuvostolle: 18.12.2013

Lausumat

HE 103/2013 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa kunta- ja kuntayhtymäkohtaisesti ulkomaille hoitoon hakeutuvien kuntalaisten määrää ja muutoksia kunnan asukkaiden terveydenhuollon palvelujen käytössä samoin kuin ulkomailta Suomeen hakeutuvien potilaiden määrää.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
29.11.2013

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 23/2013 vp

Pvm

18.12.2013

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 171/2013 vp