HE 104/2014

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 104/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 13.03.2015

Lähetetty valtioneuvostolle: 29.05.2015

Lausumat

HE 104/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että oikeusministeriö seuraa yksimielisten asioiden ratkaisemista ilman muodollisen istunnon pitämistä koskevan sääntelyn toimivuutta ja vaikutuksia sekä antaa lakivaliokunnalle vuoden 2018 loppuun mennessä selvityksen siitä, millaisissa ja kuinka suuressa osassa eri kokoonpanoissa ratkaistavia asioita menettelyä on sovellettu, miten se on toiminut ja millaisia vaikutuksia sillä on ollut vakuutusoikeuden toimintaan ja asianosaisten oikeusturvaan.

HE 104/2014 - Lausuma 2

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi mahdollisuudet muuttaa vakuutusoikeuden työoloja, yritystoimintaa sekä sotilasvamma-asioita tuntevien jäsenten nimitysmenettelyä nykyistä avoimemmaksi sekä kelpoisuusvaatimusten asettamista tällaisille jäsenille.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
27.02.2015

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 30/2014 vp

Pvm

29.05.2015

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 330/2014 vp