EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 106/1995

Hallituksen esitys eduskunnalle ulosottoviranomaisia ja ulosottoasioiden muutoksenhakua koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 13.02.1996

Lähetetty valtioneuvostolle:

Lausumat

HE 106/1995 - Lausuma 1

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että nimismiehen virkojen perustamisessa, jos siihen ryhdytään, noudatetaan suurta pidättyvyyttä siten, että perustamiseen ryhdytään vasta kun on selvitetty, että kihlakunnanvirastossa käsiteltävien ulosottoasioiden lukumäärä on vähäinen ja että ulosottotoimen hoidon järjestäminen lain 1 luvun 3 §:n 2 momentin mukaisesti yhteistoiminnassa ei ole tarkoituksenmukaista.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
13.12.1995

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 15/1995 vp

Pvm

13.02.1996

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 4/1996 vp