HE 107/2009

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 107/2009

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 3 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 03.11.2009

Lähetetty valtioneuvostolle: 06.11.2009

Lausumat

HE 107/2009 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että opetusministeriö seuraa ammatillisen koulutuksen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen pääsyä, koulutuksen määrää, alueellisen saatavuuden kattavuutta ja koulutuksen vaikuttavuutta ja antaa asiasta selvityksen sivistysvaliokunnalle vuonna 2012.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
14.10.2009

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 7/2009 vp

Pvm

06.11.2009

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 138/2009 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp

​​​​