EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 109/2009

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perusopetuslain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 08.06.2010

Lähetetty valtioneuvostolle: 17.06.2010

Lausumat

HE 109/2009 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa sitä, toteutuuko oppilaan oikeus erityiseen tukeen hänen oppimisedellytystensä mukaisesti, ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin, jos osoittautuu, että oppilaan mahdollisuudet saada oppimiseen tukea tarpeen mukaan ja mahdollisuudet tuloksekkaaseen oppimiseen heikentyvät. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee antaa asiasta sivistysvaliokunnalle selvitys vuoden 2013 loppuun mennessä.

HE 109/2009 - Lausuma 2

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että valtiontalouden kehyksissä ja tulevissa valtion talousarvioissa otetaan huomioon perusopetuslain erityisopetusta ja muuta erityistä tukea koskevien lainmuutosten johdosta syntyvät lisärahoitustarpeet.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
21.05.2010

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 4/2010 vp

Pvm

17.06.2010

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 90/2010 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp