HE 11/2005

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 11/2005

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ja opintolainavähennyksen edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 01.06.2005

Lähetetty valtioneuvostolle: 07.06.2005

Lausumat

HE 11/2005 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää toimeentulotuen saamisen perusteita muutettavaksi siten, että opintolainan lisäys ei heikennä toimeentulon saamisen edellytyksiä perheellisillä.

HE 11/2005 - Lausuma 2

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että suomalaista hyvää rakenteeltaan oikeansuuntaista opintotukijärjestelmää kehitetään opintorahapainotteisena ja vastaisuudessakin ohjataan varoja opintorahan ja opiskeiljoiden asumislisän korottamiseen.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
20.05.2005

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 5/2005 vp

Pvm

07.06.2005

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 57/2005 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp