HE 112/2002

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 112/2002

Hallituksen esitys eduskunnalle viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 07.02.2003

Lähetetty valtioneuvostolle: 20.05.2003

Lausumat

HE 112/2002 - Lausuma 1

Valiokunta: Liikennevaliokunta

Eduskunta edellyttää, että tietoyhteiskuntakehityksen mahdollistamien uusien palvelujen tuotannon edistämiseksi hallitus selvittää ensi tilassa tarvittavat lisätoimet digitaaliseen televisiotoimintaan siirtymisen nopeuttamiseksi.

HE 112/2002 - Lausuma 2

Valiokunta: Liikennevaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuudet rajoittaa matkapuhelinverkon uusien tarpeettomien mastojen rakentamista, jos läheisyydessä on vapaata tai varaamatonta käyttötilaa omaavia mastoja, ja että hallitus ryhtyy selvityksen mukaisiin toimenpiteisiin.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
31.01.2003

Liikennevaliokunnan mietintö LiVM 26/2002 vp

Pvm

20.05.2003

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 272/2002 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Valmistunut

04.06.2004

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 9/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Valmistunut

11.05.2005

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 9/2005 vp

​​​​