HE 112/2005

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 112/2005

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 12.12.2005

Lähetetty valtioneuvostolle: 22.12.2005

Lausumat

HE 112/2005 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että säädettäessä kansanopistojen valtionosuuden perustana olevan yksikköhinnan korotuksesta vammaisille tarkoitettua opetusta järjestettäessä otetaan erityisesti huomioon Lehtimäen erityiskansanopiston opiskelijakunnan koostumuksesta aiheutuva poikkeuksellinen kustannusrakenne ja tästä johtuvat rahoitustarpeet.

HE 112/2005 - Lausuma 2

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että kuntaliitoksia toteutettaessa esimerkiksi tarpeellisin siirtymäjärjestelyin huolehditaan yhdistyvien kansalaisopistojen rahoituspohjan säilymisestä vähintään samalla tasolla kuin ennen kuntajaotuksen muutosta.

HE 112/2005 - Lausuma 3

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi, missä määrin yhtäältä vapaan sivistystyön eri muotojen välillä sekä toisaalta vapaan sivistystyön ja muiden koulutusmuotojen kesken on päällekkäisyyttä, ja että hallitus tekee tarvittavat ehdotukset mahdollisten haitallisten päällekkäisyyksien poistamiseksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
29.11.2005

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 14/2005 vp

Pvm

22.12.2005

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 185/2005 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Valmistunut

11.06.2008

Mietintö / Lausunto

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 11/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Valmistunut

12.06.2009

Mietintö / Lausunto

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 7/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Valmistunut

15.06.2010

Mietintö / Lausunto

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 10/2010 vp

​​​​