EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 114/2001

Hallituksen esitys eduskunnalle työterveyshuoltolaiksi sekä laiksi työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 ja 11 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 28.11.2001

Lähetetty valtioneuvostolle: 11.12.2001

Lausumat

HE 114/2001 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa, miten uuden työterveyshuoltolain tavoite lisätä eri ammattialojen asiantuntijoiden käyttöä työterveyshuollossa toteutuu, kun laissa on omaksuttu jako työterveydenhuollon ammattihenkilöihin ja asiantuntijoihin.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
16.11.2001

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 36/2001 vp

Pvm

11.12.2001

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 167/2001 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Valmistunut

12.05.2006

Mietintö / Lausunto

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 10/2006 vp