HE 115/2012

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 115/2012

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta sekä asumistukilain 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 12.12.2012

Lähetetty valtioneuvostolle: 14.12.2012

Lausumat

HE 115/2012 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että työllistymisbonus mahdollisessa seuraavassa vaiheessa laajenee koskemaan myös palkkatuettua työtä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
30.11.2012

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 24/2012 vp

Pvm

14.12.2012

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 148/2012 vp

​​​​