HE 116/2013

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 116/2013

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 13.12.2013

Lähetetty valtioneuvostolle: 18.12.2013

Lausumat

HE 116/2013 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin opintotukilainsäädännön uudistamiseksi siten, ettei samassa tilanteessa olevia täysi-ikäisiä opiskelijoita aseteteta enää eri asemaan iän perusteella.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
04.12.2013

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 11/2013 vp

Pvm

18.12.2013

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 189/2013 vp