HE 118/2008

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 118/2008

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 9 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 17 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 26.11.2008

Lähetetty valtioneuvostolle: 01.12.2008

Lausumat

HE 118/2008 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen tarkasti seuraavan perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen tarkoitettujen valtionosuuksien kohdentamista ja vaikuttavuutta kunnissa. Opetusministeriön tulee antaa asiasta selvitys sivistysvaliokunnalle syyskuun loppuun mennessä 2009.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
11.11.2008

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 6/2008 vp

Pvm

01.12.2008

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 149/2008 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Valmistunut

15.06.2010

Mietintö / Lausunto

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 10/2010 vp

​​​​