HE 119/2008

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 119/2008

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 09.12.2008

Lähetetty valtioneuvostolle: 12.12.2008

Lausumat

HE 119/2008 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että oppisopimuskoulutuksen rahoitukseen tehtyjen muutosten vaikutuksia seurataan tarkoin ja ryhdytään välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin, mikäli uudistus vääristää oppisopimuskoulutuksen tarjontaa aloittain tai muutoin selvästi hankaloittaa oppisopimuskoulutuksen järjestämistä tarvetta vastaavasti. Opetusministeriön on annettava asiasta selvitys sivistysvaliokunnalle vuoden 2009 loppuun mennessä.

HE 119/2008 - Lausuma 2

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että VOS-2010 valtionosuusuudistuksen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet ottaa oppisopimuskoulutuksen rahoitusjärjestelmässä käyttöön oma kustannuspohja.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
03.12.2008

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 9/2008 vp

Pvm

12.12.2008

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 188/2008 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Valmistunut

15.06.2010

Mietintö / Lausunto

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 10/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp

​​​​