HE 120/2005

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 120/2005

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 08.12.2005

Lähetetty valtioneuvostolle: 12.12.2005

Lausumat

HE 120/2005 - Lausuma 1

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että eduskunnalle annetaan vuoden 2006 toukokuun loppuun mennessä lakiehdotukset koskien kuntien kalleusluokitusjärjestelmästä luopumista viimeistään vuonna 2008.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
30.11.2005

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 23/2005 vp

Pvm

12.12.2005

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 188/2005 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Valmistunut

15.06.2006

Mietintö / Lausunto

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 26/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Valmistunut

11.06.2008

Mietintö / Lausunto

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 18/2008 vp

​​​​