EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 121/1996

Hallituksen esitys eduskunnalle varainsiirtoihin kohdistuvan leimaverotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 13.11.1996

Lähetetty valtioneuvostolle:

Lausumat

HE 121/1996 - Lausuma 1

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen selvittävän, syntyykö kiinteistön käyttöä pysyvästi palvelevan rakennuksen tai rakennelman määrittelyssä ongelmia, ja tarvittaessa ryhtyvän toimenpiteisiin säännösten selventämiseksi.

HE 121/1996 - Lausuma 2

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin sukupolvenvaihdostilanteisiin liittyvän leimaverovapaussäännöksen siirtämiseksi maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetusta laista (1303/94) varainsiirtoverolakiin.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
05.11.1996

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/1996 vp

Pvm

13.11.1996

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 167/1996 vp