HE 121/2000

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 121/2000

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain 2 ja 8 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 07.11.2000

Lähetetty valtioneuvostolle: 07.11.2000

Lausumat

HE 121/2000 - Lausuma 1

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuudet laajentaa lain soveltamisala matkailuelinkeinoon liittyviin ohjelmapalveluyrityksiin.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
24.10.2000

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 25/2000 vp

Pvm

07.11.2000

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 141/2000 vp

​​​​