HE 121/2013

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 121/2013

Hallituksen esitys eduskunnalle maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lakkauttamista ja valitusten siirtämistä hallintotuomioistuimiin koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 13.12.2013

Lähetetty valtioneuvostolle: 17.12.2013

Lausumat

HE 121/2013 - Lausuma 1

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lakkauttamisen vaikutuksia muun muassa asioiden käsittelyaikoihin ja ruotsinkielisten valitusten käsittelyyn seurataan ja seurannan tuloksista toimitetaan maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvitys 31.12.2016 mennessä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
04.12.2013

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 17/2013 vp

Pvm

17.12.2013

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 186/2013 vp