HE 122/1999

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 122/1999

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 09.11.1999

Lähetetty valtioneuvostolle: 09.11.1999

Lausumat

HE 122/1999 - Lausuma 1

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, ettei tukeen oikeuttavaa vähimmäishakemäärää määritellä, jolloin mahdollistetaan pientoimitustenkin pääsy tuen piiriin.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
27.10.1999

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 5/1999 vp

Pvm

09.11.1999

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 59/1999 vp

​​​​