EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 124/1995

Hallituksen esitys eduskunnalle sairauspäivärahajärjestelmän ja kuntoutuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 29.11.1995

Lähetetty valtioneuvostolle:

Lausumat

HE 124/1995 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lainsäädännön vaikutuksia sairaiden ja kuntoutettavien asemaan sekä erityisesti tarvehankintaisen päivärahan toimivuutta ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamisesksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
23.11.1995

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 25/1995 vp

Pvm

29.11.1995

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 137/1995 vp