HE 129/2000

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 129/2000

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 17.10.2000

Lähetetty valtioneuvostolle: 17.10.2000

Lausumat

HE 129/2000 - Lausuma 1

Valiokunta: Liikennevaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa tiiviisti kansallisessa alusrekisterissä olevien lastialusten määrän ja kilpailuedellytysten kehitystä ja tuo eduskunnan liikennevaliokunnalle selvityksen uusien toimenpiteiden vaikutuksista tilanteeseen vuoden 2002 tammikuun loppuun mennessä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
05.10.2000

Liikennevaliokunnan mietintö LiVM 7/2000 vp

Pvm

17.10.2000

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 119/2000 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Valmistunut

04.06.2004

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 9/2004 vp

​​​​