HE 13/2003

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 13/2003

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 16.06.2003

Lähetetty valtioneuvostolle: 18.06.2003

Lausumat

HE 13/2003 - Lausuma 1

Valiokunta: Liikenne- ja viestintävaliokunta

Eduskunta edellyttää, että viestintämarkkina- ja teleurakointimaksulla kerättävät varat ohjataan lyhentämättöminä kattamaan Viestintäviraston toiminnasta aiheutuvia kuluja.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
10.06.2003

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 1/2003 vp

Pvm

18.06.2003

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 13/2003 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Valmistunut

04.06.2004

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 9/2004 vp

​​​​