EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 133/2012

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 18.12.2012

Lähetetty valtioneuvostolle: 20.12.2012

Lausumat

HE 133/2012 - Lausuma 1

Valiokunta: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus pikaisesti selvittää, miten alle 25-vuotiaiden ammatillista koulutusta vailla olevien nuorten jääminen työkokeilun aikaisten kulukorvausten ulkopuolelle vaikuttaa heidän tosiasiallisiin mahdollisuuksiinsa osallistua työkokeiluun ja vaarantaako säännös nuorten yhteiskuntatakuun toteutumisen erityisesti alueilla, joilla matkakustannukset ovat merkittäviä. Samalla eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi, onko kulukorvausten ikäsidonnaisuus perusteltua kansalaisten yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
05.12.2012

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 7/2012 vp

Pvm

20.12.2012

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 163/2012 vp