HE 135/1998

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 135/1998

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 17.11.1998

Lausumat

HE 135/1998 - Lausuma 1

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että kyseisen lain mahdollistama maatalouden kehittämisrahaston varojen käytön laajeneminen rajataan hankkeisiin, joiden avulla edistetään maaseudun toimintaedellytysten säilymistä maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain (657/1966) 3 §:n 1 momentin mukaisesti

Asiakirjat

Pvm Mietintö
10.11.1998

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 9/1998 vp

Pvm

17.11.1998

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 150/1998 vp

​​​​