EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 135/2002

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien sekä opetushallituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 03.12.2002

Lähetetty valtioneuvostolle: 09.01.2003

Lausumat

HE 135/2002 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että kunta- ja koulutason arviointityön tehostamiseksi luodaan eri alueille soveltuvat alueelliset tuki- ja seurantajärjestelmät.

HE 135/2002 - Lausuma 2

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan koulutuksen arviointineuvoston toiminnan järjestämisestä niin, että ruotsinkielinen arviointitoiminta voidaan hoitaa asianmukaisesti. Tämä edellyttää muun muassa riittäviä voimavaroja ruotsinkieliseen arviointiin ja riittävää ruotsinkielistä edustusta arviointineuvostossa ja sihteeristössä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
28.11.2002

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 11/2002 vp

Pvm

09.01.2003

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 206/2002 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Valmistunut

15.06.2006

Mietintö / Lausunto

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 12/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Valmistunut

11.06.2008

Mietintö / Lausunto

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 11/2008 vp