HE 138/2005

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 138/2005

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Ilmailulaitoksesta, Ilmailuhallinnosta ja lentoliikenteen valvontamaksusta sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 07.12.2005

Lähetetty valtioneuvostolle: 23.12.2005

Lausumat

HE 138/2005 - Lausuma 1

Valiokunta: Liikenne- ja viestintävaliokunta

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto tarvittaessa lisätalousarviossa huolehtii siitä, että liikenne- ja viestintäministeriön ehdottama 3,0 miljoonan euron määräraha sisällytetään Ilmailulaitoksen nettomenoihin.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
29.11.2005

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 25/2005 vp

Pvm

23.12.2005

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 182/2005 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Valmistunut

05.05.2006

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 8/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Valmistunut

07.06.2007

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 2/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Valmistunut

10.06.2008

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 13/2008 vp

​​​​