HE 141/1997

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 141/1997

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi torjunta-ainelain 7 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 28.10.1997

Lausumat

HE 141/1997 - Lausuma 1

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että kustannusten alentamiseksi torjunta-ainevalmisteiden hyväksymiseen liittyvää menettelyä tehostetaan ja järkiperäistetään poistamalla päällekkäistä tutkimustoimintaa.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
16.10.1997

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 11/1997 vp

Pvm

28.10.1997

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 142/1997 vp