HE 141/2002

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 141/2002

Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 29.11.2002

Lähetetty valtioneuvostolle: 09.12.2002

Lausumat

HE 141/2002 - Lausuma 1

Valiokunta: Liikennevaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus antaessaan tieliikennelain nojalla asetuksen pitää huolen siitä, että moottorireellä ja pyörillä varustetulla maastoajoneuvolla saa erityistä varovaisuutta noudattaen ylittää tietä tai siltaa.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
21.11.2002

Liikennevaliokunnan mietintö LiVM 19/2002 vp

Pvm

09.12.2002

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 193/2002 vp

​​​​