HE 144/2011

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 144/2011

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä sähköisen viestinnän tietosuojalain 10 ja 24 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 15.05.2012

Lähetetty valtioneuvostolle: 24.05.2012

Lausumat

HE 144/2011 - Lausuma 1

Valiokunta: Liikenne- ja viestintävaliokunta

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto toimittaa liikenne- ja viestintävaliokunnalle selvityksen matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointia koskevan kiellon vaikutuksista viimeistään vuoden 2013 loppuun mennessä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
27.04.2012

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 4/2012 vp

Pvm

24.05.2012

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 34/2012 vp

​​​​