EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 145/2005

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 07.12.2005

Lähetetty valtioneuvostolle: 12.12.2005

Lausumat

HE 145/2005 - Lausuma 1

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää esityksestä aiheutuvat taloudelliset menetykset pienvoimalaitosten sijaintikunnille ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin verotuottojen kompensoimiseksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
29.11.2005

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2005 vp

Pvm

12.12.2005

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 189/2005 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Valmistunut

06.06.2006

Mietintö / Lausunto

Valtiovarainvaliokunnan lausunto VaVL 20/2006 vp