HE 146/2009

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 146/2009

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 11.12.2009

Lähetetty valtioneuvostolle: 21.12.2009

Lausumat

HE 146/2009 - Lausuma 1

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen tarkkaan seuraavan maakunnan liittojen yhteistoimintajärjestelyjä ja niiden toimivuutta sekä ryhtyvän välittömästi toimenpiteisiin maakunnan liittojen yhteistyötä haitallisesti rajoittavien esteiden poistamiseksi, mikäli tällaisia esteitä ilmenee yhteistoiminnassa, jota tehdään alueella, joka poikkeaa alueiden kehittämisestä annettavan lain 11 §:ssä tarkoitetusta yhteistoiminta-alueesta.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
04.12.2009

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 22/2009 vp

Pvm

21.12.2009

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 248/2009 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp

​​​​