HE 149/2005

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 149/2005

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 07.12.2005

Lähetetty valtioneuvostolle: 13.12.2005

Lausumat

HE 149/2005 - Lausuma 1

Valiokunta: Liikenne- ja viestintävaliokunta

Eduskunta edellyttää, että liikenne- ja viestintäministeriö antaa selvityksen liikenne- ja viestintävaliokunnalle 31.12.2006 mennessä niistä poikkeuksista, jotka on myönnetty tämän lain perusteella.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
25.11.2005

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 23/2005 vp

Pvm

13.12.2005

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 170/2005 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Valmistunut

05.05.2006

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 8/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Valmistunut

07.06.2007

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 2/2007 vp