HE 15/1998

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 15/1998

Hallituksen esitys eduskunnalle verotuksen oikaisulautakuntaa koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 16.06.1998

Lausumat

HE 15/1998 - Lausuma 1

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että oikaisulautakuntien puheenjohtajuudet ilmoitetaan pääsääntöisesti julkisesti haettavaksi.

HE 15/1998 - Lausuma 2

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että ensi tilassa selvitetään oikaisulautakuntien osalta esittelymenettelyyn siirtymisen vastaiset seikat ja että asian mahdollisesti edellyttämiin jatkotoimenpiteisiin ryhdytään pikaisesti.

HE 15/1998 - Lausuma 3

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa oikaisulautakuntien käsittelyaikojen kehittymistä ja ryhtyy välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin, jos uudistuksen seurauksena on, että oikaisuvaatimusten käsittelyajat uudistuksen taoitteena olevan nopeamman käsittelyajan sijasta pidentyvät.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
04.06.1998

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 11/1998 vp

Pvm

16.06.1998

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 64/1998 vp

​​​​