HE 15/2000

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 15/2000

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 20.06.2000

Lähetetty valtioneuvostolle: 20.06.2000

Lausumat

HE 15/2000 - Lausuma 1

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että ulkomaalaisviraston työtapoja kehitetään, palvelukykyä parannetaan ja virastolle turvataan asianmukaiset henkilöstövoimavarat, jotta muun muassa käsittelyaikoja saadaan kauttaaltaan nopeutettua.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
13.06.2000

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 13/2000 vp

Pvm

20.06.2000

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 96/2000 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Valmistunut

04.10.2011

Mietintö / Lausunto

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 14/2011 vp

​​​​