HE 150/2000

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 150/2000

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aikuiskoulutustuesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 04.12.2000

Lähetetty valtioneuvostolle: 04.12.2000

Lausumat

HE 150/2000 - Lausuma 1

Valiokunta: Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että koulutusaikaiset tukijärjestelmät sovitetaan tarkoituksenmukaisella tavalla yhteen siten, ettei määräaikaisissa palvelussuhteissa olevia aseteta ilman hyväksyttävää syytä eri asemaan kuin niitä, joilla on toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde.

HE 150/2000 - Lausuma 2

Valiokunta: Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että aikuiskoulutustuen tavoitteiden toteutumista seurataan ja mahdollisesti ilmenevät puutteet korjataan esim. lyhentämällä ansainta-aikavaatimusta.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
29.11.2000

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö TyVM 11/2000 vp

Pvm

04.12.2000

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 196/2000 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp

Valmistunut

29.05.2012

Mietintö / Lausunto

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 12/2012 vp

​​​​