HE 152/2009

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 152/2009

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 30.11.2009

Lähetetty valtioneuvostolle: 04.02.2010

Lausumat

HE 152/2009 - Lausuma 1

Valiokunta: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle vuoden 2012 loppuun mennessä selvityksen aikuiskoulutuslain toimivuudesta ja sen tavoitteiden toteutumisesta sekä aikuiskoulutustukea saavien määrästä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
20.11.2009

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 10/2009 vp

Pvm

04.02.2010

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 204/2009 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp