HE 154/2000

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 154/2000

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 12.12.2000

Lähetetty valtioneuvostolle: 12.12.2000

Lausumat

HE 154/2000 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus etsii toteuttamiskelpoisen vaihtoehdon kansaneläkkeen ns. kaksinkertaisen leikkauksen kompensoimiseksi. Ratkaisun tulee valmistua siten, että sen toteuttamisesta tehdään päätös vuoden 2001 aikana.

HE 154/2000 - Lausuma 2

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää pikaisesti perusteet, joiden mukaan myönnetään lapsikorotukset myös muille, nyt lapsikorotusten ulkopuolelle jääville eläkkeensaajille, joilla on huollettavanaan alle 16-vuotiaita lapsia, ja antaa tämän toteuttamiseksi tarvittavat lainmuutokset eduskunnan käsiteltäväksi vuoden 2002 talousarvion yhteydessä, ja että hallitus vuoden 2001 aikana myös laajemmin selvittää minkälaisia perhepoliittisia lisäetuuksia vähimmäistoimeentuloetuuksiin tarvitaan, jotta niiden varassa elävien lapsiperheiden taloudellinen asema turvataan.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
30.11.2000

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 37/2000 vp

Pvm

12.12.2000

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 202/2000 vp

​​​​