HE 155/2006

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 155/2006

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja varainsiirtoverolain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 17.01.2007

Lähetetty valtioneuvostolle: 02.02.2007

Lausumat

HE 155/2006 - Lausuma 1

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen antavan vuonna 2009 eduskunnalle selonteon kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteutuksesta sekä kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain tavoitteiden toteutumisesta.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
15.12.2006

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 31/2006 vp

Pvm

02.02.2007

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 259/2006 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Valmistunut

14.06.2007

Mietintö / Lausunto

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 9/2007 vp

Valmistunut

25.09.2007

Mietintö / Lausunto

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 3/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

​​​​